Wymagania Techniczne do korzystania z I–SERWISU

Prawidłowe działanie oraz korzystanie z I-SERWIS wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych takich jak:
  1. Użycie urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywania na nich czynności
  2. Minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia końcowego: 1024 x 768 pikseli
  3. Podłączenie do Internetu
  4. Aktualna przeglądarka internetowa np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies
  5. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej (eFaktura), do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader
  6. Posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości nie większych niż 5 MB