Witamy w serwisie internetowym firmy ACTION S.A. w restrukturyzacji

Serwis ten przeznaczony jest dla zarejestrowanych partnerów handlowych firmy ACTION S.A. w restrukturyzacji Jeżeli nie są Państwo partnerami handlowymi naszej firmy, prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy .

Aby uzyskać dostęp do systemu należy, po zapoznaniu się z regulaminem serwisu , wypełnić formularz zgłoszeniowy . W przypadku poprawnej weryfikacji danych zawartych w formularzu, na podany w nim adres e-mailowy, zostaną wysłane dane do logowania jak również umowa, którą należy wydrukować w 2 egzemplarzach i odesłać pocztą na adres:

ACTION S.A. w restrukturyzacji
ul. Dawidowska 10,
Zamienie, 05-500 Piaseczno

z dopiskiem "i-serwis".

Na umowie wymagany jest podpis osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Użytkownika.

Jeżeli nazwisko osoby podpisującej umowę nie figuruje w wypisie z KRS, dodatkowo należy dołączyć pisemny dokument świadczący o upoważnieniu tej osoby do podpisania umowy w imieniu Użytkownika.