Formularz zgłoszeniowy do rejestracji w ACTION S.A. w restrukturyzacji

W celu rejestracji Państwa firmy w ACTION S.A. w restrukturyzacji, prosimy:

1. Wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.
2. Przesłać komplet aktualnych kopii dokumentów firmy pod numer faksu (0 22) 332 16 86 lub na adres e-mail rejestracja@action.pl,
bądź też złożyć je osobiście w siedzibie firmy ACTION S.A. w restrukturyzacji przy ul. Dawidowskiej 10 w Zamieniu, 05-500 Piaseczno.

Wymagane kopie dokumentów:

- decyzja o nadaniu numeru NIP
- decyzja o nadaniu numeru REGON

Powyższe zapisy stanowią wyciąg z Regulaminu I-SERWIS §5.

UWAGA!!!
Zgłoszenie nie zostanie zrealizowane bez kompletu wymaganych kopii dokumentów.

Pełna nazwa firmy:*  
NIP:*
REGON:*  
Sposób odbioru:*  
Adres Siedziby:* Województwo:  

kod:       miasto:    

adres:    
Aktualny nr telefonu stacjonarnego:*  
Numer telefonu komórkowego:*  
Adres e-mail firmowy:*
Adres www:  
Osoba kontaktowa:
(imię, nazwisko, telefon)
1)Osoba reprezentująca:*
(imię, nazwisko, telefon)
 
Rodzaj prowadzonej działalności:

Pozycje oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
1)Osoba ta musi być uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu użytkownika.
Na podany adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do serwisu, dlatego też prosimy o uważne wypełnienie tego pola. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych z formularza z dokumentami rejestrowymi (z wpisem w KRS-ie lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) dostęp do serwisu nie zostanie Państwu przyznany.